Co nabízíme

TERÉNNÍ SLUŽBY

PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Časová dostupnost:
Terénní pečovatelská služba je poskytována:

 • Po do Pá od 7:00 do 21:00 hod.
 • So, Ne a svátky od 7:00 do 21:00 hod.

Cílové skupiny:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dětmi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věkové kategorie:

 • dětí kojeneckého věku (do 1 roku)
 • mladší děti (7-10 let)
 • dětí předškolního věku (1-7 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování sociální služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována na území města Lovosice a v obcích Třebenice, Libochovice, Chodovlice, Chotiměř, Chotěšov, Čížkovice, Černiv, Dlažkovice, Dubany, Evaň (Horka), Keblice, Klapý, Košťálov, Kocourov, Křesín (Levousy), Lhotka nad Labem, Lipá, Lhota, Lkáň, Lukavec, Malé Žernoseky, Medvědice, Mrsklesy, Podsedice, Poplze, Prackovice nad Labem (Litochovice n. L.), Radostice, Radovesice, Sedlec, Skalice, Slatina, Sutom, Siřejovice, Sulejovice, Třebívlice (Blešno, Dřemčice, Dřevce, Leská, Šepetely, Skalice, Staré), Teplá, Úpohlavy, Vchynice, Vlastislav, Vrbičany, Velemín (Bílinka, Bílý újezd, Boreč, Březno, Dobkovičky, Hrušovka, Kletečná, Milešov, Oparno, Režný Újezd), Děčany (Solany, Semeč, Lukohořany).

Pečovatelská služba SSML řeší především tyto nepřizníve sociální situace
oslabení nebo ztrátu schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
například osoba samostatně žijící ve své domácnosti nebo i s dalšími členy domácnosti, kteří nemohou zajistit všechny potřeby nemocné osoby,

oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku
napřiklad osoba samostatně žijíci ve své domacnosti již není schopná sama provádět úkony osobní hygieny nebo zajistit si běžný úklid,nakoupi si a nema pomoc a podporu ve svém okolí,

oslabení neboztráta schopnosti rodiny s dětmi zajistit péči o děti
například v rodině se narodily tři a více dětí doučasně, nebo rodiče z důvodu nemoci či zdravotního nebo tělesného postižení nezvládaji péči o děti,

krizová sociální situace
napřiklad osoba samostatně žijící ve své domácnosti je dezorientována, nezvládá péči o vlastní osobu, není schopná si zajistit životní potřeby, ohrožuje sama sebe nebo své okolí

U osob, které se nacházejí v uvedených základních nepříznivých sociálních situacích, Pečovatelská služba SSML poskytuje pomoc a podporu i v dalších nepříznivých sociálních situacích:

životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností
napřiklad osoba si není schopna zajistit běžný úklid domácnosti, domácnost zaplněná odpadky, v bytě je zápach,

sociálně znevýhodňující prostředí
napřiklad osoba žijící v prostředí – ve vyloučené lokalitě, kde se vyskytují sociálně patologické jevy, nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na bydlení a na zajištění potravin, léků,

ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
napřiklad domácí násilí, týrání svěřené osoby, zanedbání péče, zneužívání přiznaného Příspěvku na péči ze strany pečující osoby.

Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá, nelze vymezit všechny možné oblasti.

OSTATNÍ SLUŽBY

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V LOVOSICÍCH (DPS)

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

KLUB SENIORŮ

KERAMICKOU DÍLNU

PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

HUMANITÁRNÍ POMOC