Co nabízíme

TERÉNNÍ SLUŽBY

PEČOVATELSKOU SLUŽBU

OSTATNÍ SLUŽBY

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V LOVOSICÍCH (DPS)

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (JIŽ OD 1. ZÁŘÍ 2021)

KLUB SENIORŮ

KERAMICKOU DÍLNU

PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK