Jak žádat o naší službu

Zavedení Pečovatelské služby, Sociální služby města Lovosice, p.o.

Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat telefonický nebo písemně. Pokud je žadatel z cílové skupiny Pečovatelské služby a Pečovatelská služba Sociální služby města Lovosice, p.o. má volnou kapacitu, je s ním (popř. jeho zákonným zástupcem) uzavřena písemná Smlouva o poskytování pečovatelské smlouvy.

Pověřený pracovník seznámí zájemce o sociální službu se způsobem a podmínkami poskytování služeb, podá informace o nabídce a o výši úhrady za poskytované služby.

Sociální pracovníce Sociální služby města Lovosice, p.o., Pečovatelské služby provede rozbor potřeb a zdrojů během sociálního šetření.

Na základě rozhovoru se zjišťují potřeby zájemce o službu, jeho osobní cíle, představy a očekávání od Pečovatelské služby Sociální služby města Lovosice, p.o.

Při sepsání Smlouvy je s žadatelem dohodnut rozsah poskytovaných služeb a jejich frekvence.

Zájemci o zavedení Pečovatelské služby nás mohou kontaktovat na těchto telefonních číslech:

sociální pracovnice:    739 028 725
koordinátorka: 604 239 436
ředitel organizace:     736 113 863
pevná linka: 416 532 747