Jak plánujeme péči

Každý uživatel Sociální služby města Lovosice, p.o., Pečovatelské služby má sestaven svůj Individuální plán péče, kdy je služba šita na jeho míru. Je to zejména nutnost dokázat odlišit individualitu každého uživatele a přesně stanovit jen takovou míru podpory a služeb, které nezbytně potřebuje.

V rámci provozních a organizačních možností se naše služba přizpůsobuje individuálně určeným potřebám každého uživatele.

Každý uživatel po uzavření Smlouvy se Sociální službou města Lovosice, p.o., Pečovatelskou službou dostává svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník plánuje realizaci služeb jednotlivým uživatelům. Hájí jeho zájmy, je s ním v kontaktu, mapuje jeho situaci, všímá si jeho potřeb a zájmů.