Kontakty

Sociální služby města Lovosice p.o.

Pečovatelská služba
28. října 475/7
410 02 Lovosice

ID: 9512421
IČO: 08183571
Bank. účet: 115-9939680257/0100

ID datové schránky: 9cr8pf4

Facebook

Mgr. Pawel Szymański
ředitel organizace
Telefon: 416 532 747
Mobil: 736 113 863
E-mail: reditel@ssmlovo.cz

Bc. Zlata Šímová
koordinátorka PS
Telefon: 416 532 747
Mobil: 604 239 436
E-mail: ssmlovo@ssmlovo.cz

Bc. Jaroslava Jindrová, DiS.
sociální pracovnice PS
Telefon: 416 532 747
Mobil: 739 028 725
E-mail: socialni@ssmlovo.cz

Martina Brandnerová, DiS.
administrativní pracovnice
úhrady PS a DPS, smlouvy DPS
Mobil: 603 428 511
E-mail: ucetni@ssmlovo.cz

Jiří Růzha
technický pracovník – správce, půjčovna kompenzačních pomůcek
, kulturní akce Klubu seniorů
Mobil: 739 567 854
E-mail: spravce@ssmlovo.cz