Ford Tranzit od firmy TRCZ

Dne 27. 06. 2020 bylo slavnostně předáno vozidlo Ford Tranzit od firmy TRCZ https://www.facebook.com/TrczSro/.
Nesmírně si vážíme tohoto daru a chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří nově vzniklou organizaci podpořili. V týmu SSML a klienti Domova s pečovatelskou službou mají z nového auta obrovskou radost.
Auto přispěje nejen ke zkvalitnění služeb, ale především ulehčí náročnou práci našich sociálních pracovnic a pracovníků. Často navštěvujeme klienty s nevalnou dopravní dostupností, mnohdy vezeme kompenzační pomůcky do domácnosti imobilního klienta nebo suroviny z potravinové banky. Použijeme jej také jako doprovodné vozidlo na výjezdových akcích našich seniorů či při výjezdech pro taneční skupinu (osob s mentálním a zdravotním postižením), a to v blízkých regionech, ale i po celé České republice.