I v létě v Sociálních službach města Lovosice to žije…

Ve středu 30.6.2021 se v zahradě DPS uskutečnila akce s herečkou a zpěvačkou paní Ivanou Andrlovou. Popravdě jsme ani my sami netušili, jaký talent je v paní Andrlové ukrytý. V přátelské atmosféře se hosté besedy s herečkou seznámili a se zaujetím si její krásné životní příběhy vyslechli. Po celou dobu sálá z jejího představení pozitivní energie. Během přípravy na vystoupení hudební skupiny měli možnost hosté ochutnat občerstvení z grilu. Následovala hudební skupina Karavana, která je naší dobrou duší a vždy nám členové této skupiny rádi a moc hezky zahrají k poslechu i k tanci.