Informace z centrální školní jídelny Lovosice a městské knihovny

Centrální školní jídelna Lovosice:

Vážení strávníci,

od 11. 3. 2020 se uzavře Centrální školní jídelna pro žáky, studenty a cizí strávníky do odvolání.

Obědy jsou zrušeny.

Provoz bude zajištěn pro MŠ, Sociální služby města Lovosice, p.o., zaměstnance CŠJ v omezeném rozsahu.

Bude se vařit pouze 1 jídlo.

Informace pro cizí strávníky – důchodce:

pokud Vám zdravotní stav neumožní zajistit oběd jiným způsobem, kontaktujte Sociální služby města Lovosice,p.o. s žádostí o terénní pečovatelskou službu. Telefonní číslo 416 532 747.

Jakékoli změny provozu budou uveřejněny na vývěsce u vchodu, na www.jidelna.net

Dotazy na 416 532 415.

Děkujeme za pochopení,

Jana Dreieckerová,
ředitelka CŠJ