Nekupujte drahé kompenzační pomůcky, nově můžete si je zapůjčit v Sociálních službách města Lovosice

Náklady spojené s pořízením zdravotních pomůcek se často pohybují ve vysokých částkách, přitom mnohdy právě na nich závisí, jestli bude další léčba probíhat v neosobním prostředí nemocnice nebo v klidu domova. Právě proto Sociální služby města Lovosice spustili během měsíce ledna letošního roku novou službu v podobě půjčovny kompenzačních pomůcek. Zájemcům ve městě
a ve spadových obcích je půjčovna k dispozici od pondělí do pátku. Podstatné je,
že si požadovanou pomůcku může vypůjčit kdokoliv z řad veřejnosti, a to bez lékařského předpisu.

Dostupné informace najdete na naších webových stránkách www.ssmlovo.cz nebo na telefonních číslech, které jsou také uvedené na webových stránkách naší organizace.  

„Chceme tím pomoci nejen občanům se zdravotním postižením a seniorům, ale také těm, kteří
se starají o své příbuzné a známé. Snažíme se, aby lidé odkázaní na pomoc druhých zůstávali
v domácím prostředí a nemuseli do zařízení ústavního typu. Pořízení bývá finančně náročné a u nás si pomůcku mohou zájemci vypůjčit za přívětivý poplatek.“ uvedl ředitel Sociálních služeb města Lovosice Mgr. Pawel Szymański.

Lidé si mohou vypůjčit berle, invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky, které starým a nemocným lidem pomáhají zvládnout běžné úkony každodenního života. Například za polohovací lůžko s elektrickým ovládáním se platí 500 korun měsíčně. Nabídka a ceník půjčovny, včetně kompletních informací, je k dispozici na webových stránkách organizace.   

„Je to velmi potřebná služba a jsem rád, že se nám podařilo ve spolupráci a za podpory města Lovosice tuto službu uskutečnit. Ačkoliv jsme na úplném začátku, již brzy plánujeme rozšířit sortiment o přístroje na podporu dýchání, mobilní vanové zvedáky a věřím, že budeme schopni operativně reagovat na požadavky klientů. Potřeby jsou individuální a tomu je přizpůsobena i zápůjční doba pomůcek, což znamená, že není stanovena minimální ani maximální délka zápůjčky.“ 

Zpracovala: Lenka Špačková SSML