Poděkování Mondi Štětí

Dovolujeme si touto cestou poděkovat Mondi Štětí za velkorysý dar, který nám umožnil zakoupit pomůcky pro Bazální stimulaci. Díky tomuto daru můžeme našim klientům zpříjemnit pobyt na lůžku prvky bazální stimulace, podpory polohováním, masáží či zlehčit dlouhé ležení podporou pomůcek proti dekubitům.

Díky Mondi Štětí můžeme dále zdokonalovat a zlepšovat naše služby a pomáhat konkrétním seniorůma osobam zdravotně postiženým ulehčit jim trochu od problémů stáří a nemocí …..