Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pro připad nenádálé změny zdravotního stavu jsme pro Vás od února 2020 otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naším cílem je pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením a lidem po úrazu ke zmirnění jejich aktuálních obtíží a ulehčení překonávání bariér. Více informaci můžete vyhledat na našich webových stránkach