Kdo jsme

Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace se sídlem 28. října 475/7, je zřízena od 1.7.2019 městem Lovosice a slouží hlavně občanům města Lovosice.

Pečovatelská služba byla již poskytovaná v rámci struktur města Lovosice od 1.1.2007.

Hlavním posláním a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům s lidským a individuálním přístupem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiných.

Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup k uživateli, respektování jeho lidských a občanských práv a oprávněných zájmů. Vše v souladu standardů kvality sociálních služeb.

Naše služby jsou určeny právě pro Vás, pokud potřebujete pomoci s běžnými domácími pracemi, s chodem domácnosti nebo péčí o sebe.