Aktuality sociálních služeb

Diakonie ČCE – Pečuj doma, otevřela v Lovosicích nové poradenské místo pro pečující přímo v naši organizaci

Milí pečující,co Vám nabízíme v roce 2020 a 2021?Potřebujete se poradit, načerpat znalosti a dovednosti k péči, vyslechnout nebo se setkat s ostatními, kteří jsou v podobné situaci? Diakonie ČCE v rámci Pečuj doma nabízí pečujícím i v roce 2020 plnou podporu při zvládání jejich náročné životní situace, jakou bezpochyby péče o blízkého člověka v domácím prostředí…

LINKA POMOCI A PODPORY

V souvislosti se šířícím se onemocněním COVID 19 od příštího týdne naše organizace společně s městem Lovosice zavedla Linku pomoci a podpory. Jejím hlavním účelem je pomoc v krizové situaci pandemie koronaviru. Senioři na lince získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření. Linka je určena i pro veřejnost. Kdokoli…

Společné grilování s dobrovolníky

Ukončením koronavirových opatření proběhlo společné grilování s dobrovolníky, kteří obdrželi od pana ředitele SSML poděkování za jejich dobrodiní. Zároveň společně s kapelou Karavana oslavili začátek letních prázdnin a pozvaní přijali i rodinní příslušníci, převážně vnoučata našich seniorů. I přes nepřízeň počasí byli účastníci spokojeni. Děti si zahráli venkovní kuželky a…

Ford Tranzit od firmy TRCZ

Dne 27. 06. 2020 bylo slavnostně předáno vozidlo Ford Tranzit od firmy TRCZ https://www.facebook.com/TrczSro/. Nesmírně si vážíme tohoto daru a chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří nově vzniklou organizaci podpořili. V týmu SSML a klienti Domova s pečovatelskou službou mají z nového auta obrovskou radost.Auto přispěje nejen ke zkvalitnění služeb,…

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pro připad nenádálé změny zdravotního stavu jsme pro Vás od února 2020 otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naším cílem je pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením a lidem po úrazu ke zmirnění jejich aktuálních obtíží a ulehčení překonávání bariér. Více informaci můžete vyhledat na našich webových stránkach

Vzpomínáte si na ty chvíle v dětství?

Vzpomínáte si na ty chvíle v dětství, kdy vám prarodiče předčítali oblíbený příběh?I naši klienti Domova s pečovatelskou službou (DPS) jsou vášnivými čtenáři. Knihu si mohou zapůjčit v některé z pěti knihovniček. Rozsah a obsah knihoven je aktualizovan na základě darování knih z řad veřejnosti.

Poděkování všem dobrovolníkům

Obrovské DÍKY všem dobrovolníkům, že jste se rozhodli celostátní karanténu využít s obrovským nasazením pro dobrou věc. Posíláme poděkování všem rukám na šicích strojích, které od vyhlášení nouzového stavu nezištně pomáhají s výrobou látkových roušek. Zároveň se omlouváme že nezveřejňujeme předlouhý seznam dobrovolníků, kterých je opravdu hodně. Velice si Vaší…

Studie kolektivní imunity

Senioři z Domova s pečovatelskou službou v Lovosicích pečlivě sledují aktuální události týkající se pandemie. Na základě získaných informací z médií se rozhodli zapojit do studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Vzorek krve poskytl i pan František N., který se zúčastnil celorepublikové studie, které spustilo Ministerstvo zdravotnictví dne 23.dubna 2020. Má zjistit…