Aktuality sociálních služeb

Staráme se o zdraví klientů díky pravidelné spolupráci s potravinovou bankou

Několikrát v týdnu zajišťujeme sociálně znevýhodněným seniorům donášky oběda z Centrální školní jídelny města Lovosice. Jsme rádi, že díky projektu Potravinové banky, jim nyní můžeme se zajištěním oběda nově dodat i přísun dávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny. Právě to jsou totiž potraviny, na které jim v rozpočtu nezbývají prostředky.Balíčky dostávali od…

SRDCE OD ZŠ A. BARÁKA

Kdo by neznal v Lovosicích a okolí Základní školu Antonína Baráka! Většinu žáků teď kvůli coronaviru nepotkáte ve třídách, ale přesto se nám připomněli alespoň díky rukodělným výrobkům, které nám dnes paní učitelky věnovaly. A protože si přáli, aby byly “srdcové” dárky předány pečovatelkám v první linii, rádi jsme jim…

OČKOVÁNÍ PRVNÍCH SENIORŮ VAKCÍNOU

Poskytli jsme součinnost s městem Lovosice v zajištění odvozu prvních seniorů na očkovací místo, které bylo vytvořeno na Zahradě Čech. Den před očkováním pomohli sociální pracovnice registrovaným osobám vyplnit formulář, jehož součástí je písemný souhlas s očkováním. V ranních hodinách po příjezdu na místo, vstoupili do místnosti, kde s každým…

Vánoční nadílka pro uživatele SSML

Vzhledem k aktuální situaci, spojené s nouzovým stavem, jsme se s našimi seniory nemohli tradičně sejít v době adventní.  V rámci iniciativy firemního dárcovství rozdali naše pečovatelky klientům Domu s pečovatelskou službou dárečky, které jsme dostali od zaměstnanců firmy Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., ul. 8. května 189/15, Lovosice. Zaměstnanci firmy Mondelez obdrželi seznam přání před…

Diakonie ČCE – Pečuj doma, otevřela v Lovosicích nové poradenské místo pro pečující přímo v naši organizaci

Milí pečující,co Vám nabízíme v roce 2020 a 2021?Potřebujete se poradit, načerpat znalosti a dovednosti k péči, vyslechnout nebo se setkat s ostatními, kteří jsou v podobné situaci? Diakonie ČCE v rámci Pečuj doma nabízí pečujícím i v roce 2020 plnou podporu při zvládání jejich náročné životní situace, jakou bezpochyby péče o blízkého člověka v domácím prostředí…

LINKA POMOCI A PODPORY

V souvislosti se šířícím se onemocněním COVID 19 od příštího týdne naše organizace společně s městem Lovosice zavedla Linku pomoci a podpory. Jejím hlavním účelem je pomoc v krizové situaci pandemie koronaviru. Senioři na lince získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření. Linka je určena i pro veřejnost. Kdokoli…

Společné grilování s dobrovolníky

Ukončením koronavirových opatření proběhlo společné grilování s dobrovolníky, kteří obdrželi od pana ředitele SSML poděkování za jejich dobrodiní. Zároveň společně s kapelou Karavana oslavili začátek letních prázdnin a pozvaní přijali i rodinní příslušníci, převážně vnoučata našich seniorů. I přes nepřízeň počasí byli účastníci spokojeni. Děti si zahráli venkovní kuželky a…

Ford Tranzit od firmy TRCZ

Dne 27. 06. 2020 bylo slavnostně předáno vozidlo Ford Tranzit od firmy TRCZ https://www.facebook.com/TrczSro/. Nesmírně si vážíme tohoto daru a chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří nově vzniklou organizaci podpořili. V týmu SSML a klienti Domova s pečovatelskou službou mají z nového auta obrovskou radost.Auto přispěje nejen ke zkvalitnění služeb,…