Aktuality sociálních služeb

Den matek

Den matek u nás připadá vždy na druhou květnovou neděli. Svátek matek má být především poděkováním. Pro každou maminku je poděkování a vyznání lásky tím nejlepším dárkem. Moc krát děkujeme celému kolektivu Mateřské školy v Terezínské ul. v Lovosicích za krásná přáníčka ke dni matek pro naše klientky. Vzhledem k…

Staráme se o zdraví klientů díky pravidelné spolupráci s potravinovou bankou

Několikrát v týdnu zajišťujeme sociálně znevýhodněným seniorům donášky oběda z Centrální školní jídelny města Lovosice. Jsme rádi, že díky projektu Potravinové banky, jim nyní můžeme se zajištěním oběda nově dodat i přísun dávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny. Právě to jsou totiž potraviny, na které jim v rozpočtu nezbývají prostředky.Balíčky dostávali od…

SRDCE OD ZŠ A. BARÁKA

Kdo by neznal v Lovosicích a okolí Základní školu Antonína Baráka! Většinu žáků teď kvůli coronaviru nepotkáte ve třídách, ale přesto se nám připomněli alespoň díky rukodělným výrobkům, které nám dnes paní učitelky věnovaly. A protože si přáli, aby byly “srdcové” dárky předány pečovatelkám v první linii, rádi jsme jim…

OČKOVÁNÍ PRVNÍCH SENIORŮ VAKCÍNOU

Poskytli jsme součinnost s městem Lovosice v zajištění odvozu prvních seniorů na očkovací místo, které bylo vytvořeno na Zahradě Čech. Den před očkováním pomohli sociální pracovnice registrovaným osobám vyplnit formulář, jehož součástí je písemný souhlas s očkováním. V ranních hodinách po příjezdu na místo, vstoupili do místnosti, kde s každým…

Vánoční nadílka pro uživatele SSML

Vzhledem k aktuální situaci, spojené s nouzovým stavem, jsme se s našimi seniory nemohli tradičně sejít v době adventní.  V rámci iniciativy firemního dárcovství rozdali naše pečovatelky klientům Domu s pečovatelskou službou dárečky, které jsme dostali od zaměstnanců firmy Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., ul. 8. května 189/15, Lovosice. Zaměstnanci firmy Mondelez obdrželi seznam přání před…

Diakonie ČCE – Pečuj doma, otevřela v Lovosicích nové poradenské místo pro pečující přímo v naši organizaci

Milí pečující,co Vám nabízíme v roce 2020 a 2021?Potřebujete se poradit, načerpat znalosti a dovednosti k péči, vyslechnout nebo se setkat s ostatními, kteří jsou v podobné situaci? Diakonie ČCE v rámci Pečuj doma nabízí pečujícím i v roce 2020 plnou podporu při zvládání jejich náročné životní situace, jakou bezpochyby péče o blízkého člověka v domácím prostředí…

LINKA POMOCI A PODPORY

V souvislosti se šířícím se onemocněním COVID 19 od příštího týdne naše organizace společně s městem Lovosice zavedla Linku pomoci a podpory. Jejím hlavním účelem je pomoc v krizové situaci pandemie koronaviru. Senioři na lince získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření. Linka je určena i pro veřejnost. Kdokoli…