Aktuality sociálních služeb

Společné grilování s dobrovolníky

Ukončením koronavirových opatření proběhlo společné grilování s dobrovolníky, kteří obdrželi od pana ředitele SSML poděkování za jejich dobrodiní. Zároveň společně s kapelou Karavana oslavili začátek letních prázdnin a pozvaní přijali i rodinní příslušníci, převážně vnoučata našich seniorů. I přes nepřízeň počasí byli účastníci spokojeni. Děti si zahráli venkovní kuželky a…

Ford Tranzit od firmy TRCZ

Dne 27. 06. 2020 bylo slavnostně předáno vozidlo Ford Tranzit od firmy TRCZ https://www.facebook.com/TrczSro/. Nesmírně si vážíme tohoto daru a chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří nově vzniklou organizaci podpořili. V týmu SSML a klienti Domova s pečovatelskou službou mají z nového auta obrovskou radost.Auto přispěje nejen ke zkvalitnění služeb,…

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pro připad nenádálé změny zdravotního stavu jsme pro Vás od února 2020 otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naším cílem je pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením a lidem po úrazu ke zmirnění jejich aktuálních obtíží a ulehčení překonávání bariér. Více informaci můžete vyhledat na našich webových stránkach

Vzpomínáte si na ty chvíle v dětství?

Vzpomínáte si na ty chvíle v dětství, kdy vám prarodiče předčítali oblíbený příběh?I naši klienti Domova s pečovatelskou službou (DPS) jsou vášnivými čtenáři. Knihu si mohou zapůjčit v některé z pěti knihovniček. Rozsah a obsah knihoven je aktualizovan na základě darování knih z řad veřejnosti.

Poděkování všem dobrovolníkům

Obrovské DÍKY všem dobrovolníkům, že jste se rozhodli celostátní karanténu využít s obrovským nasazením pro dobrou věc. Posíláme poděkování všem rukám na šicích strojích, které od vyhlášení nouzového stavu nezištně pomáhají s výrobou látkových roušek. Zároveň se omlouváme že nezveřejňujeme předlouhý seznam dobrovolníků, kterých je opravdu hodně. Velice si Vaší…

Studie kolektivní imunity

Senioři z Domova s pečovatelskou službou v Lovosicích pečlivě sledují aktuální události týkající se pandemie. Na základě získaných informací z médií se rozhodli zapojit do studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Vzorek krve poskytl i pan František N., který se zúčastnil celorepublikové studie, které spustilo Ministerstvo zdravotnictví dne 23.dubna 2020. Má zjistit…

Květinové záhony – nové trendy v městských výsadbách

Již druhým rokem mohou lidé, procházející kolem Domova s pečovatelskou službou, obdivovat menší záhon plný jarních květin. Na první pohled zaujmou mnoha barevnými odstíny. Po pár krocích, kdy dojdete blíže k rozkvetlému kvítí, ucítíte omamnou vůni, která prostoupí i skrz roušku. Záhon je umístěn na frekventovaném místě a mnoho chodců si přes…

Pomoc seniorům v Lovosicích a spádových obcí města Lovosice

V případě, že se považujete za seniora a potřebujete pomoci se zajištěním nákupu, obstaráním léků či s jinou pomocí, volejte na tel. číslo: 416 532 747 nebo 739 096 294. Pomoc zajišťuje příspěvková organizace Sociální služby města Lovosice ve spolupráci s Městem Lovosice. Současně vyzýváme všechny, kteří by se chtěli dobrovolně zapojit do této pomoci, aby zavolali…