Květinové záhony – nové trendy v městských výsadbách

Již druhým rokem mohou lidé, procházející kolem Domova s pečovatelskou službou, obdivovat menší záhon plný jarních květin. Na první pohled zaujmou mnoha barevnými odstíny. Po pár krocích, kdy dojdete blíže k rozkvetlému kvítí, ucítíte omamnou vůni, která prostoupí i skrz roušku.

Záhon je umístěn na frekventovaném místě a mnoho chodců si přes něj zkracuje cestu. Tohoto nešvaru si všimla i jedna z klientek Domova s pečovatelskou službou. Po vyrašení prvních listů z půdy, začala ve svém volném čase o záhon pečovat. Zabezpečila ho výstražnou páskou, kterou i několikrát za den znovu instalovala. Její píle a starostlivost je nyní odměnou nám všem, kteří můžeme krásu květin obdivovat.

Obrovské díky patří Anně F., neboť díky její vzorné každodenní péči záhon rozkvetl. Poděkování patří také pracovníkům Technických služeb města Lovosice za pravidelné zavlažování. A v neposlední řadě je poděkování třeba směřovat i na městské zastupitele napříč politickými stranami, kteří v rozpočtu každoročně vyčleňují částku na péči a údržbu městské zeleně.