Studie kolektivní imunity

Senioři z Domova s pečovatelskou službou v Lovosicích pečlivě sledují aktuální události týkající se pandemie. Na základě získaných informací z médií se rozhodli zapojit do studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Vzorek krve poskytl i pan František N., který se zúčastnil celorepublikové studie, které spustilo Ministerstvo zdravotnictví dne 23.dubna 2020. Má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené covid-19. Na odběrné místo, v areálu zahrady Čech v Litoměřicích, se vydal v předepsanou dobu pro osoby starší 60ti let. Ačkoliv byla vyhrazena doba mezi osmou a desátou hodinou, přes enormní zájem veřejnosti z blízkého okolí, se dostal na řadu až po dlouhých třech hodinách. Přesto nelituje času během čekání, neboť to považuje za velmi důležité v této nelehké době koronavirové krize. Pochvaluje si organizační zabezpečení akce, kdy účastníci dodržovali stanovené podmínky, především rozestupy mezi jednotlivci v řadě. Samotné testování proběhlo formou rychlotestu. Byla mu odebrána kapilární krev z prstu tak, jako když se například stanovuje glykémie. Rychlotest stanovil hladinu protilátek proti viru SARS-CoV-2. Výsledek se dozvěděl po pár minutách od zahájení testu. Byl negativní, což znamená, že nemusí podstupovat stěr biologického materiálu ze sliznic horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru pomocí PCR testu.