LINKA POMOCI A PODPORY

V souvislosti se šířícím se onemocněním COVID 19 od příštího týdne naše organizace společně s městem Lovosice zavedla Linku pomoci a podpory. Jejím hlavním účelem je pomoc v krizové situaci pandemie koronaviru. Senioři na lince získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření. Linka je určena i pro veřejnost. Kdokoli může zde upozornit na seniory,osoby blízké, hendikepované nebo osoby v krizi ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc. Organizace zároveň hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli do činnosti zapojit.